KDO JE MAX ELI


Celý život jsem se točil kolem vlasů, začalo to už když jsem byl dítě v obchůdku mé matky. Opravdová podstata tohoto umění mě zaujala, když jsem se účastnil mé první vlasové show krátce po přestěhování do Kalifornie. Od tohoto momentu jsem naprosto uchvácen. Zrovna byla osmdesátá léta, čas úžasných barev a módy a já do toho šel naplno. Od té doby jsem měl možnost pracovat s mnoha velkými společnostmi, které se zabývají péči o vlasy. Současně jsem se učil řemeslu a umění od nejlepších světových kapacit, což mi poskytlo unikátní privilegium pro vytvoření nejlepších barevných řad na světě. Toto všechno zvýšilo mou lásku k povolání vlasového koloristy.

Je to opravdové poslání. Když mě poznáte a také značku Max Eli, uvědomíte si, že má vize je vzdělávat, vést a inspirovat. Cítím ve svých kostech, že tuto práci rozvineme a od základu ji povzneseme na vyšší úroveň. A důvod proč jsme verni těmto tvůrčím principům.

" Jsem zavázán k vedení našeho oboru skrze vzdělávání v oblasti revoluční péče o vlasy, které je vytvořeno pro inspirování koloristů. "

Educate ( vzdělávat ) - mám více než 30 let praxe a zkušeností. Mou největší radostí je čas strávený s koloristy v salonech, kdy pracujeme s vlasy a společně se učíme. ELI Colour nabízí nejlepší trénink v celém oboru. Ten je sestavený tak, abyste mohli dělat své řemeslo sebevědomě a s vášní.

Lead ( vést ) - představím Vám zcela nový způsob jak přistupovat k barvě! Na oplátku také Vy povedete ostatní v tomto objevování. Všichni jsme lídři. Já sám s Vámi sdílím své zkušenosti a schopnosti a proto doufám, že uděláte to samé!

Inspire ( inspirovat ) - více než cokoliv jiného budete inspirováni a nadšení barvením vlasů jako nikdy předtím! Budete unešeni technologií, která byla aplikována na tuto řadu barev. Budete se cítit dobře při její propagaci a používání na Vašich klientech. Slibují Vám, že na naší planetě není žádný obdobný produkt!

Tak se vydejme na tuto cestu a změňme tvář našeho oboru navždy!

Jak?

" Dělejme dobré vlasy ! "