PARTNEŘI

Prostřednictvím prodeje našich produktů podporujeme Nadaci Terezy Maxové dětem. Posláním této nadace je umožnit každému dítěti zdravý a bezpečný život v rodinném prostředí. Již od roku 1997, Tereza Maxová a její nadační tým, všestranně podporují opuštěné a znevýhodněné děti v České republice.

Jaké jsou konkrétní cíle Nadace Terezy Maxové dětem?

  • Prevence

Věří, že dítěti je nejlépe v jeho vlastní biologické rodině, proto nabízí ohroženým rodinám konkrétní pomoc prostřednictvím odborných neziskových organizací. Nadace v dané oblasti podporuje např. terénní práce, asistenční a konzultační služby pro rodiny v krizi, nejrůznější terapie, snaží se o změnu systému ochrany ohrožených dětí, atp.

  • Podpora náhradního rodičovství

Pokud selžou mechanizmy prevence a dítě je přece jen odebráno z rodinného prostředí, pak usiluje o významné zkrácení jeho pobytu v ústavní výchově. Podporou rozšíření všech forem náhradní rodinné péče a profesionalizace pěstounské péče se snaží dítěti co nejrychleji zajistit bezpečí a laskavou náruč náhradní mámy a táty.

  • Kompenzace nedostatků ústavní výchovy

Mladý člověk, který strávil většinu dosavadního života v ústavní výchově, potřebuje pomoci se začleněním do samostatného života. V této oblasti proto nadace podporuje především vzdělání a rozvoj talentů dětí, které vyrůstají v ústavní nebo v náhradní péči, a všestranný harmonický vývoj. Nadace podporuje také snahu dopřát těmto dětem rovné příležitosti k zapojení se do samostatného života ve chvíli, kdy odcházejí z dětského domova.

www.nadaceterezymaxove.cz


Miss Léta je projektem občanského sdružení IT people, které vzniklo v červenci 2013. Hlavním cílem je rozvoj, propagace, podpora a výchova lidí s profesním zaměřením na ICT obory. Miss Léta je projekt, na kterém pracují studenti a jeho cílem je především podpora a zviditelnění partnerů IT people.

https://www.missleta.cz/